Utstillingssesongen 2017

Flere voksne hester vist på utstilling i 2017. Nedgang for unghestene.

Fjordhoppa Stasi under kjøreprøve, Lyngdal 2.sept.2017
Skrevet av Kjersti N. Tjernshaugen,  05.10.2017

Tallene fra årets utstillingssesong viser en økning i antall hopper og vallaker som har blitt bedømt på utstillingene. For unghest er det en nedgang, noe som ikke var uventet , sett i betraktning til de lave bedekningstallene i 2014.

I 2017 ble det avholdt totalt 29 utstillinger for hopper, vallaker og unghester rundt om i landet, alle fylker, unntatt Finnmark, Oslo og Aust-Agder har hatt en eller flere hesteutstillinger i Norsk Hestesenters regi.

Totalt ble 1037 hopper, vallaker og unghester påmeldt til utstilling, snaut 14% av disse møtte av ulike årsaker ikke opp.

Tallene viser en gledelig økning i antall viste dølahopper og -vallaker. Også fjordhesten øker i forhold til i fjor.

Av totalt 386 viste hopper og vallaker utgjorde 72 % (278 stk) hester av de norske rasene, inkludert kaldblodstraver. De øvrige rasene er varmblods traver, ymse kaldblodige og varmblodige spesialraser, ridehest og ponnier.

 

Grafen over viser unghester av alle raser, vist på utstilling fra 2008 - 2017

Av unghestene utgjør de norske rasene hele 83% av totalt 508 viste unghester.
57% av alle registrerte fjordhester født i 2016, var på utstilling i 2017, mens 53% av toårs-årgangen ble vist.