Kåring av travhingster Biri og Bjerke

Kåring/avlsvurdering for kaldblodshingster på Biri 21.-22.oktober og for varmblodshingster på Bjerke 8.november.
Nå er det klart for påmelding.

Kleppe Fanden ble Kåret, stilt som nr. i kvalitet og ble dagens hest på Biri i 2016.
Skrevet av Kjersti N. Tjernshaugen,  14.09.2017

21.-22.oktober det er kåring for kaldblodshingster, 3 år og eldre, på Biri travbane. Innmeldingsfristen er 25.september.
Innmeldingsavgift kaldblod: Kr. 3500,- som betales ved innmelding. Kr. 3 500,- etterfaktureres hingster som bli avlsgodkjent 1.gang.
Påmeldingsskjema kaldblod

 

8.november er det avlsvurdering for vamblodshingster, 3 år og eldre, det skjer på Bjerke travbane og innmeldingsfristen er 10.oktober.
Hingster som vises på avlsvurderingen og som blir godkjent av veterinær kan brukes i varmblodstraveravlen.
Innmeldingsavgift varmblod: Kr. 10 000,- som betales ved påmelding.
Påmeldingsskjema varmblod