NHS på internasjonal kongress: Framtida for nasjonale hesteraser

Avl, genetikk og helse var tema under den årlige EAAP-konferansen som samler husdyrforskere og andre fra hele verden. Et av hovedtemaene innen hestefaget var framtidsrollen for de nasjonale hesterasene.

NHS hadde også innlegg på konferansen i Tallin.
Skrevet av Siri Furre og Gina Onsrud Jensen,  11.09.2017

Siste uka i august deltok avlsavdelingen ved NHS på en årlig kongress arrangert av EAAP (European Federation of Animal Science) i Tallinn. EAAPs kongresser samler årlig om lag 1000 forskere, næringsrepresentanter og forvaltere. EAAP er organisert i såkalte kommisjoner. En av kommisjonene er hestekommisjonen som er en relativt liten, men aktiv del av EAAP.

Et av hovedtemaene for hestekommisjonen i år var «The future role of native horse breeds», (framtidsrollen til nasjonale hesteraser) noe som er høyst aktuelt også for våre norske hesteraser.

I tillegg var avl, genetikk og hestens helse og velferd viktige tema under kongressen. En formiddag var viet nasjonale hesteraser i Europa og ulik forskning knyttet til disse. Under denne delen holdt Siri Furre fra NHS et innlegg om faktorer som påvirker fruktbarheten hos tre av de fire norske hesterasene. Deler av de foreløpige resultatene fra denne studien vil legges frem på høstmøtet for de nasjonale rasene, og på sikt håper vi at datamaterialet kan føre til publisering av en vitenskapelig artikkel. Det er gjort relativt lite forskning på fruktbarhet på hester, og datamaterialet som nå foreligger på våre nasjonale hesterasene vil gi ny kunnskap. Våre nasjonale raser virket å vekke interesse hos det internasjonale publikummet, og det kom mange spørsmål fra salen etter presentasjonen og under den påfølgende kaffepausen.

Prestasjon og molekylærgenetikk var tema for ettermiddagens hesteinnlegg som ble innledet med et meget spennende foredrag av en sveitsisk avler og veterinær som reflekterte over avlsmål i hesteavlen, og viktigheten av å avle for sunne og friske hester. De påfølgende presentasjonene var i stor grad preget av prestasjon og startet med genetiske analyser av eksteriør- og gangartsdata hos ridehest. På tampen av dagen gikk fokus mer over på tekniske metoder for molekylærgenetiske analyser, og hvordan man skal tolke og bruke informasjonen man finner ved å gjøre genanalyser.

Vi finner det også viktig å nevne at nordlandshest/lyngshest-data ble brukt i et arbeid FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) har igangsatt for å se på effekt av ulike tiltak for bevaring av raser. Det eksisterer mye teori om hvordan man best skal forvalte de genetiske ressursene i små raser, men foreløpig er lite forskning gjort på effekten av disse tiltakene. NHS og landslaget for nordlandshest/lyngshest har bidratt med data og informasjon om bevaringsarbeid på Nordlandshest/lyngshest (N/L) og resultatene ble presentert sammen med resultater fra ulike husdyrarter i Frankrike og Spania.  Nordlandshest/lyngshest er med på prosjektet fordi dette er en liten rase som i mange år har hatt fokus på innavlsproblematikken. De har evnet å holde innavlsgraden på et stabilt nivå gjennom sentrale tiltak samt bevisste valg hos sine oppdrettere i det daglige avlsarbeidet. I presentasjonen fra prosjektansvarlig i FAO, Gregoire Leroy, ble tall for N/L spesielt fremhevet som eksempel, og vi ser frem til at prosjektet er ferdig og endelige resultater foreligger.

Å være tilstede på slike kongresser som EAAP er nyttig for faglige oppdateringer innen hest, både avl, trening og ernæring. Minst like viktig er det å knytte og vedlikeholde kontakter og diskutere små og store problemstillinger med andre som kan ha tilsvarende utfordringer eller løsninger i eget land. Avlsavdelingen reiste hjem med ny kunnskap og inspirasjon i kofferten.

Les mer om EAAP her: www.eaap.org.