Ikke kjøp hest som ikke har pass

Skal du kjøpe hest? Da er det en del ting som er viktig å sjekke! Hvis ikke kan det koste deg mye arbeid, frustrasjoner og også en del ekstra penger, i tillegg til kjøpesummen. Her har vi laget en oversikt over hva det er viktig å sjekke før du kjøper og betaler for en hest.

25.04.2018

Har hesten pass?
Dette er det aller viktigste å sjekke. Passet er hestens identifikasjonsbevis, og hvis Mattilsynet kommer på kontroll, vil du få pålegg om å skaffe pass til hesten. Et pass kostet i 2017 ca. 1500 kroner, i tillegg kommer utgifter til veterinær for tegning av signalement og innsetting av mikrochip. Du bør ikke kjøpe en hest som ikke har pass! Selgere som ikke har pass til hesten sin er å anse som uansvarlige hesteeiere, som du ikke bør kjøpe hest av. Husk at et FEI-pass ikke er å regne som et identifikasjonsbevis, det er et sportsdokument.

I tillegg til ekstrakostnaden ved å skaffe hesten et pass, kan du også møte på en rekke praktiske problemer. Hvis hesten tidligere har hatt pass, men selger har forlagt passet, vil det å skaffe erstatningspass koste like mye som å få pass til hesten for første gang. Hvis hesten er ei hoppe som du har lyst til å avle på, må hestens avstamming sjekkes, dette gjøres gjennom DNA. Hvis hesten ikke har fått pass som føll, og ikke har blitt avstammingssjekket mot mor og far, kan det være for sent hvis ikke mors og fars DNA-profil ligger i passutsteders arkiv. Dermed risikerer du å sitte med ei hoppe som er verdiløs som avlshoppe.

Hvis hesten har pass må du sjekke følgende: 

Har hesten et utenlandsk pass?
Hvis hesten har et pass fra en utenlandsk passutsteder må du sjekke om den er registrert i Norge. Dette gjør du ved å ta kontakt med den passutstedende organisasjonen i Norge som utsteder pass til den rasen du har kjøpt. En oversikt over hvem dette er finner du på Mattilsynet sine sider, eller du kan kontakte oss på Norsk Hestesenter, så hjelper vi deg videre. Hvis hesten ikke er registrert i Norge vil det koste nesten 800 kroner å gjøre en slik registrering. Dette er en utgift selger bør ta, du skal ikke ha ekstra utgifter ved kjøp kun fordi selger ikke har oppfylt sine forpliktelser. Det er et lovkrav at alle hester som er i Norge skal være registrert hos en norsk passutstedende organisasjon for rasen, slik at hesten kan leses over i det nasjonale hesteregisteret.

For trav- og galopphester er det spesielt viktig at du sjekker at import av hesten er gjort på riktig vis, da dette kan få konsekvenser for om hesten kan starte løp, eller brukes i avl på et senere tidspunkt. Se informasjon på travsport.no eller ovrevoll.no.

Er hesten registrert på den du kjøper den av?
Hvis hesten er importert og registrert i Norge, eller har et norsk pass, må du sjekke at den du kjøper hesten av er den samme som står registrert som eier i rasens register. Hvis selger og den som står som eier ikke er den samme, må du skaffe bevis i form av kjøpekontrakt mellom den du kjøper hesten av og forrige eier, og eventuelt tidligere eiere. De aller fleste passutstedende organisasjoner krever dokumentasjon på kjøp og salg i alle ledd mellom den hesten står registrert på og deg. Dette kan være en tidkrevende og vanskelig jobb, som selvfølgelig er selgers ansvar. Hvis hesten ikke står registrert på den du har tenkt å kjøpe den av, ikke kjøp hesten. Dette gjelder også hvis hesten tidligere har hatt pass, men det har blitt borte.

Skal du kjøpe et føll?
Hvis du skal kjøpe et føll som ikke har fått pass enda, må du sørge for å få med springseddel fra oppdretter. Hvis du ikke har springseddel får du ikke registrert føllet, da springseddelen er beviset på at hoppeeier (oppdretter) har betalt regningene sine hos hingsteholder. Hvis den du skal kjøpe føllet av sier at registrering er i gang, bør du sjekke med passutstedende organisasjon at føllet virkelig er under registrering og at alle papirer er i orden.

Ikke kjøp føllet hvis:

  • Du ikke får med springseddel
  • Føllet ikke er under registrering eller har pass
  • Selger ikke står registrert som hoppeeier hos passutstedende organisasjon

I tillegg til det som gjelder pass og registrering er det lurt å kontrollere følgende før kjøp:

Vaksinasjon
I passet registreres hestens vaksiner, og det er viktig å sjekke at hesten er vaksinert. Hvis den ikke er det, eller hvis vaksinasjonsintervallene er overskredet, vil du måtte påkoste en re-vaksinering.

Helsekort
Hvis du planlegger å slakte hesten din må den, i tillegg til hestepasset, ha et utfylt helsekort. Dette er et krav i Norge, og du kan lese mer om det på Mattilsynet sine sider om hestepass og helsekort.

Kontrakt
Sørg for å bruke en god kontrakt mellom deg og selger, se eksempel fra NRYF. Husk også at eierskifteskjema skal fylles ut i henhold til krav fra den organisasjonen som er stambokfører for rasen, se eksempel fra DNT.

Sjekkliste før kjøp av hest:

  • Har hesten pass?
  • Er hesten registrert i Norge?
  • Er hesten registrert på den du kjøper den av?

Du bør ikke kjøpe hesten før alle de tre spørsmålene over er besvart med et uforbeholdent ja.