Veiledere for kjøpere og importører av grovfôr

Husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet om å lage en veileder for de som må kjøpe importert grovfôr på grunn av tørken i sommer. Det er også laget en veileder for importører. 

Illustrasjonsfoto.
23.08.2018

Innkjøp av grovfôr fra andre land vil alltid innebære en risiko for å innføre uønskede smittestoffer og planter - noe som kan medføre en helsefare for mennesker, dyr og planter. Hensikten med anbefalingene gitt i disse veilederne er å bidra til å redusere denne risikoen mest mulig.

Veilederne finner du her:

https://www.animalia.no/no/animalia/aktuelt/veiledere-for-kjopere-og-importorer-av-grovfor/

(Denne teksten er hentet fra animalia.no)