Utdeling av ridelærerstipendet

Hvert år deler Norsk Hestesenter ut et stipend pålydende 4000 kr til en av ridelærerstudentene, og den ble også i år, tradisjonen tro, delt ut under årets julelunsj for studenter og ansatte.

Direktør Vegard Thune overrakte stipendet til Anna Marie Jakobsen.
21.12.2018

Kriteriene for å bli tildelt stipendet er blant annet at studenten viser gode sosiale ferdigheter og er en god rollemodell for medstudenter og elever i rideskolen, er ansvarsfull og bidrar positivt, viser god framgang i studiet og viser god horsemanship. Midlene skal brukes til videre faglig utvikling.

Årets mottaker ble Anna Marie Jakobsen, student på ridelærer 1, og vi gratulerer med et velfortjent stipend!