Nye bruksprøvedommere

Helga den 23.-25. februar arrangerte Norsk Hestesenter samling for bruksprøvedommere, og to av deltagerne gikk også opp til eksamen.

Dølahesten Ajax og Siri Furre under gjennomgangen av Skeid.
Skrevet av Frøydis Barstad,  26.02.2018

Helgas samling for bruksprøvedommere tok blant annet for seg nye dommerkort og Skeid. De nye dommerkortene ble gjennomgått og deltagerne fikk praktisere dømming med bruk av disse. I tillegg er reglement og retningslinger for Skeid klare, og disse ble også gjennomgått og utprøvd. 

To av deltagerne gikk opp til eksamen i helga, og er nå uteksaminert fra Norsk Hestesenter som bruksprøvedommere. De nye dommerene er:

  • Tommy Aasen
  • Arild Himle

Vi gratulerer så mye, og ønsker lykke til med arbeidet som bruksprøvedommere!

Bruksprøvene er en viktig del av utstillingssystemet hos en rekke hesteraser der det ikke foreligger andre målbare resultater, slik som for eksempel hos travhester. Bruksprøvene gjelder for både hopper, vallaker og hingster fra tre år og oppover. Prøvene skal sikre at bruksegenskapene står i forhold til det som forventes hos den enkelte rasen. Derfor utfører bruksprøvedommerne en viktig jobb for å kvalitessikre norsk hesteavl.