Nytt liv i ETSA

ETSA (European Trotting School Association) har ligget brakk noen år, men nå blåses det nytt liv i samarbeidet.

Skrevet av Frøydis Barstad,  01.02.2018

ETSA er et samarbeid mellom travskoler i Frankrike, Sverige, Finland og Norge. I januar i år ble det arrangert møter i Paris for å starte opp igjen dette.

Arne Amlien, rektor ved Norsk Hestesenter, deltok på møtene fra norsk side.
- Samarbeidet, slik som det også var tidligere, vil bestå av årlige møter mellom medlemslandene hvor det drøftes ulike spørsmål knyttet til trav, samt at det blir arrangert studentkonkurranser mellom ungdomsrepresentanter fra de ulike landene. 

Arrangementene går på rundgang mellom de fire medlemslandene, og først ut er Frankrike, som i 2018 er vertsnasjon.

Medlemslandene har også gått sammen om å søke om et mobilitetsprosjekt gjennom Erasmus-ordningen, det vil i såfall bety at studenter og lærere ved travutdanningene i de respektive land kan reise på utveksling til de andre nasjonene som er med i ETSA.