Utstillingsarrangørsamling

Engasjerte utstillingsarrangører

Den 20.-21. januar avholdt Norsk Hestesenter "Utstillingsarrangørsamling", et tilbud til alle som arrangerer utstillinger lagt under NHS.

Turid Helfjord demonstrerte ulike målinger av hest for deltagerne, her viser hun hvor på manken til fjordingen Lunner Idar man skal utføre stangmålet.
Skrevet av Frøydis Barstad,  22.01.2018

NHS har i løpet av året faglig ansvar for 25 - 30 utstillinger over hele landet, og våre engasjerte og dyktige tekniske arrangører er svært viktige for at hver utstilling blir en god opplevelse for de som deltar.

Intensjonen med helgas samling var å gi faglig påfyll, utveksle erfaringer og diskutere løsninger på ulike utfordringer. Den engasjerte forsamlingen hadde mange gode tanker og innspill, og om man var fersk eller erfaren som arrangør, reiste man hjem med noe nyttig i bagasjen.

Programmet besto av en gjennomgang av sesongen 2017, praktisk gjennomføring av en utstilling, utstillingssesongen 2018 med terminliste, dommere, nye dommerkort m.m., markedsføring, måling av hester og gruppearbeid.

Vi takker alle som deltok, og ønsker lykke til med utstillingssesongen 2018!