Vaksinering av hest

Nye bestemmelser for forskriftsmessig vaksinering av hest

Bestemmelsene trådde i kraft fra 1. januar 2018, og er nå felles for Det Norske Travselskap og Norsk Hestesenter.

Venter du føll i 2018? Husk at det er nye bestemmelser for vaksinering.
Skrevet av Frøydis Barstad,  18.01.2018


Endringen fra tidligere bestemmelser er at grunnimmuniseringen nå består av tre vaksinasjoner; A + B + C (tidligere to). Dette gjelder alle hester som grunnimmuniseres f.o.m. 1. januar 2018. De nye bestemmelsene har ikke tilbakevirkende kraft for hester som allerede er grunnimmunisert. Er det slik at hesten er grunnimmunisert, men fristen for årlig revaksinering oversittes, skal hesten gis to vaksiner; A + B.

NHS har i tillegg en bestemmelse i forbindelse med utstilling og hesteslipp i egen regi (se under). 

Vær obs på at andre forbund kan ha bestemmelser for vaksinasjon som fraviker fra dette.

Bakgrunnen for endringer har hovedsakelig to årsaker: 
For det første samsvarer denne endringen med anbefalinger gitt av vaksineprodusenter. Studier viser at de unge hestene ikke oppnår tilstrekkelig immunitet mot hesteinfluensa etter bare to grunnvaksiner. Først etter den 3. boosteren regner man med at antistoffnivået på unghestene blir høyt nok til å beskytte hestene opp imot ett år, og i tillegg gi optimal immunrespons ved senere revaksineringer.

Videre medfører endringen en harmonisering av de norske vaksinebestemmelsene mot bestemmelsene i øvrige europeiske land, og med vaksinebestemmelser gitt av andre hestesportsorganisasjoner som FEI og IFHA.

 

Fra og med 1.januar 2018 gjelder følgende bestemmelser for forskriftsmessig vaksinering:

a) Grunnimmunisering
Alle hester skal være grunnimmunisert.
Med grunnimmunisering menes tre vaksinasjoner (A + B + C) etter følgende intervall:
Vaksine A - kan gis hesten fra tre måneders alder.
Vaksine B - minimum 21 dager og maksimalt 92 dager etter vaksine A.
Vaksine C - minimum 150 dager og maksimalt 215 dager etter vaksine B.

b) Revaksinering
Alle hester skal revaksineres minimum hver tolvte måned (365 dager). Oversittes fristen for revaksinering med mer enn én måned (31 dager), skal hesten igjen gis to vaksiner etter intervallene som angitt for vaksine A og B under punkt a).

I forbindelse med utstilling og hesteslipp i NHS regi godtas 1 inj. i perioden 7-90 dager før arrangementet.