Representantskapsmøte

Onsdag 20. juni ble det avholdt representantskapsmøte på Norsk Hestesenter.

2017 var et år fylt med mye aktivitet, og på bildet ser vi at landbruks- og matministeren får hilse på tre av de nasjonale hesterasene våre (juni 2017). I dag behandlet representantskapet årsmeldingen for 2017, som gir et overordnet bilde av aktiviteten.
20.06.2018

Representantskapet hadde et positivt og konstruktivt møte, hvor de behandlet blant annet årsmelding og regnskap for 2017 og Strategiplanen for 2013-2017. I tillegg informerte Tore Kvam om hesteslippet i Sikkilsdalen som feirer 150-årsjubileum i år.

Her kan du lese årsrapporten for 2017.