Salmakerkurs

De siste to ukene har vi hatt et svært spennende kurs hos oss, nemlig salmaker III, hvor deltagerne virkelig har fått fordype seg i en spennende verden!

Salmaker III: Øverst f.v. ser vi Janne Dalby, Åshild Kjelberg, Cecilie Gudmundsen og Linda Arum. Foran f.v.: Eva C. Engø og kursleder Silje Sverkholt.
Skrevet av Frøydis Barstad,  29.06.2018

Salett

 

Det er flere år siden sist vi har hatt dette kurset på Norsk Hestesenter, og det er den dyktige salmakeren Silje Sverkholt, som har en treåring utdanning fra Sadelmakeriskolan i Tärnsjö, som har vært kursleder for salmaker-kurset. Med seg på kurset har hun hatt fem ivrige og dyktige kursdeltagere.

Kurset er tilrettelagt for de som har gått salmaker II eller som har tilsvarende erfaring. Det har vært mye fokus på seler og i særlig grad saletten. Den er tidkrevende å lage og har noen litt kompliserte momenter. Deltagerne har lært om ulike puter på saletten, og hvilke løsninger som finnes for å feste vognen. 

Kurset har gitt deltagerene ny kunnskap, inspirasjon, ferdigheter og ikke minst noen veldig håndfaste, flotte resultater - i form av egenproduserte saletter. På bildet til høyre ser du arbeidet til Linda Arum.