51 deltagere på transportørkurs

Onsdag 7. mars arrangerte Norsk Hestesenter transportørkurs, med svært godt fremmøte!

En lydhør forsamling under transportørkurset.
Skrevet av Frøydis Barstad,  09.03.2018

Transportørkurset er obligatorisk for den som frakter hest profesjonelt. og denne gangen var det hele 51 deltagere som fullførte og besto kurset. Det betyr at de nå har godkjenning for transport av hest i næringsøyemed i henhold til kravene fra Mattilsynet.

Kurset tok for seg hvilke regler som gjelder for hester som skal transporteres, hestefysiologi med vekt på vannings- og fôringsbehov, sykdom relatert til transport og hestens atferd og stresspåvirkning. Betydningen av sjåfør og ledsagers atferd for hestens velferd, samt sikkerhet for hest og transportpersonell og avliving av hest i nødstilfeller var andre temaer som ble tatt opp. Elisabeth Røhne fra Mattilsynet på Gjøvik og Tore Kvam, spesialrådgiver/veterinær ved NHS var kursholdere.