Avlsvurdering for varmblodstravere

Onsdag 14. mars blir det avslvurdering for varmblodstravere på Bjerke travbane.

Hingsten Ferrari B.R. ble avlsvurdert i 2017.
Skrevet av Frøydis Barstad,  09.03.2018

Det er meldt sju varmblodshingster til avlsvurdering denne dagen, samt en kaldblodstraver som skal interimkåres.

I avlsvurderingen blir hver hingst poengsatt etter følgende punkter: løpsprestasjoner (maks 50 poeng), avstamning (maks 30 poeng), eksteriør (maks 10 poeng) og helse (maks 10 poeng). Høyeste totale poengsum som kan oppnås er 100 poeng. Alle hingster blir godkjent for avl, såfremt det ikke påvises defekt som er definert på defektlista.

Interimkåring betyr at hingsten, om den blir godkjent, får en godkjenning for inneværende sesong. Den må vises på nytt neste år om den skal kunne brukes videre i avl.

Oppmøte er ved Bjerke Dyrehospital, og det er der både eksteriørbedømmelse og veterinærundersøkelsene vil foregå. Veterinærundersøkelsene starter 08.30, eksteriørbedømmelse starter kl. 10.00. Vurderingen avsluttes med samlet oppstilling ved seremoniplass ca. kl. 14.00.

For mer informasjon, tidsskjema for hver hest og oversikt over hingstene, se katalog for avlsvurderingen.

Nemnda som står for avslvurderingen skal også vurdere årets søknader om godkjenning av importsæd. Se her for oversikt over hvem dette gjelder. Vi gjør oppmerksom på at alle de som tidligere har blitt godkjent, også er godkjent for import i 2018.