Ny forskningssekretær

Lina Bengtsson startet opp som forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning den 15. november. Hun tar over jobben etter Peter Kallings som går av med pensjon ved årsskiftet.

21.11.2018

Lina Bengtsson er utdannet husdyragronom og har siden hun ble uteksaminert i 2006 arbeidet utelukkende i hestesektoren. I 2013 disputerte hun ved institutt for husdyrsgenetikk på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU); Orthopaedic Health, Conformation and Longevity in Riding Horses. Fokus i avhandlingen var sammenhengen mellom ortopedisk helse og eksteriør hos unge ridehester, samt hvordan dette påvirker holdbarheten senere i livet. 

Etter disputeringen arbeidet Lina som Post Doc innenfor avl og genetikk for helse og prestasjonsegenskaper hos danske ridehester på Institutt for Veterinær- og Husdyrsvitenskap ved Københavns Universitet. Deretter har hun jobbet som produktutvikler i en hestefôrbedrift. På fritiden er det også hest som gjelder, som hesteeier, sprangrytter og som oppdretter i liten skala.

I disse dager er det forbredelsesgruppemøter før beslutningen om utdelingen av årets midler skal tas, så vi passet på å spørre Lina om hvordan hun ser på sin nye rolle.

Hva er din rolle i Stiftelsen Hästforskning, og hva håper du å bidra med?

- Som forskningssekretær er jeg stiftelsens kontaktflate mot Sveriges og Norges hesteforskere, samt for medlemmer i forbredelsesgruppene som vurderer søknadene til forskningsprosjekter. Utover det, så håper jeg også å kunne fange opp hestebransjens behov for ny forskning, blant annet gjennom mine kontakter i hestenæringen, og ta dette med inn i framtidige strategiplaner for stiftelsen. 

Hva er dine forventninger til den nye jobben?

- Jeg tror denne jobben blir veldig spennende, og det føles bra å kunne jobbe for å øke kunnskapsnivået og spre kunnskap om hesten og hestevelferd - hvor mye man enn lærer seg, blir man aldri utlært!

Vi ønsker velkommen til Lina Bengtsson!

(Til høyre: Lina Bengtsson. Foto: Carin Wrange)

 

Stiftelsen Hästforskning (SHF) finansierer hesteforskning i Norge og Sverige med mål om økt verdiskapning for hesten, næringen, mennesket og samfunnet. Hesteforskning via SHF skal øke kunnskapen og synliggjøre hestens posisjon i samfunnet, samt bidra til økt hestevelferd og finne nye bruksområder for hesten, både i hestesektoren og i samfunnet forøvrig. Norsk Hestesenter er en del av Stiftelsen Hästforskning. Les mer på www.hastforskning.se