Nytt salmonellautbrudd ved NMBU

Det er på nytt påvist salmonella på hest på NMBU. Mattilsynet arbeider med å kontakte berørte hesteeiere og ta prøver av hester. For å redusere risikoen for videre smittespredning, blir hestehold som har sendt hester til eller mottatt hester fra NMBU pålagt restriksjoner.

Illustrasjonsfoto.
19.10.2018

Informasjon vedrørende det pågående utbruddet finner du på Mattilsynet sine nettsider. Der finner du også oversikt over hvilke hestehold som er pålagt restriksjoner.

Arrangementer ved NHS går som planlagt, men NHS vil kunne kreve egenmeldingsskjema fra deltakere som skal møte med hest på arrangement her. Egenmeldingsskjema finner du her. (Dette ligger i wordformat, slik at f.eks. navn på arrangementet kan tilpasses.)

Har du mistanke om sykt dyr på egen stall, ta kontakt med veterinær, og unngå å reise på stevne/trening/samling.