Om NHS

Norsk Hestesenter skal fremme kvaliteten på hestehold og avl i Norge, og skal være det øverste faglige senter for utdanning av hestepersonell og for avl av hest i Norge.

For kontaktinfo: Se øverst i høyre hjørne på nettsiden.

NHS holder til i vakre omgivelser på Starum i Østre Toten, like sør for Gjøvik.
NHS tilbyr en rekke hesterelaterte utdanninger og kurs. Hos oss kan du ta alt fra fagskoleutdanning som ridelærer og travtrener til helgekurs i hovpleie. NHS er alene i Norge om å utdanne travtrenere og ridelærere, og studietilbudene opplever stor pågang.

NHS har et overordnet ansvar for hesteavlen i Norge. I 2015 ble kåringskravet i norsk hesteavl fjernet fra det nasjonale regelverket. NHS hadde frm til 2015 ansvaret for å administrerer det nasjonale kåringskravet. 
Fra 2015 er det opp til hver enkelt avlsorganisasjon å ta ansvar for hvilke hingster som skal tillates brukt i avlen.
NHS arrangerer hoppe-og unghestutstillinger over hele landet i samarbeid med lokale arrangører. Utstillings-og kåringsdommere administreres og utdannes ved NHS.

NHS utsteder hestepass for en rekke hesteraser. I Norge skal alle hester ha eget pass. NHS har et særskilt ansvar for å ta vare på de særnorske rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Vi er stambokfører for disse tre rasene.

NHS har 34 ansatte og 7 lærlinger. Eiendommen på Starum består av 232 dekar med 18 bygninger på til sammen 11 000 m2. Stallene har plass til 150 hester totalt. NHS eier selv 45 hester, i tillegg kommer noen innleide ridehester og travhester i trening.

NHS mottar driftsstøtte fra Norsk Rikstoto. Det er Landbruks-og matdepartementet som fastsetter støtten. Andre inntektskilder kommer fra kurs-og utdanningsavgifter, registrering/hestepass, skoing og utstillingsavgifter.

Her kan du lese tildelingsbrevet fra Landbruks-og matdepartementet til NHS for 2017.

.