Landslaget for Dølahest

19.04.2013

Landslaget for Dølahest er en av våre 16 stifterorganisasjoner. Mens fjordhesten er særlig knyttet til Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid og nordlandshesten/lyngshesten er knyttet til Nord-Norsk Hestesenter på Olsborg, har dølahesten et spesielt fokus hos Norsk Hestesenter.
Dette innebærer at vi er sekretariat for styret i Landslaget for dølahest. Sekretær for styret er Bente Kurås Lilleengen, tlf 61 16 55 00.
Styremøtene og annen møtevirksomhet i laget blir ofte lagt til Starum.

Dessuten har vi fem dølahester i NHS' eie. Dem er vi stolte av, og vi arbeider med å bruke dem aktivt og vise dem fram i ulike sammenhenger. Hestene brukes variert, både i kursvirksomhet og i skoleundervisning som har med kjøring å gjøre. De går enspent, i par og i firspann. Noen er også i bruk i rideskolen på NHS.