Priser

På Starum er det tilrettelagt for både hester og hestefolk. I tillegg til våre egne utdannings-og kurstilbud er det muligheter for NHS' stifterorganisasjoner å leie seg inn på anlegget for å arrangere kurs, stevner, utstillinger og lignende. 

Kursavgiftene er spesifisert under hvert enkelt kurs. Hvis ikke annet er nevnt, er kost og losji samt oppstalling av kurshest(er) inkludert i prisen.

De som er interessert i å bruke Starum til stevner, utstillinger osv. må ta kontakt med oss og gjøre avtaler i god tid. Det vil da utarbeides avtale om prissetting ut fra gjeldende satser. 

                                                                

PRISLISTE:  
Overnatting    280,-
Frokost    505-
Lunsj    125,-
Middag    125,-
   
OPPSTALLING(Fôr inngår ikke, kun flis)  
Pr.dag    180,-
   
ANLEGGET  
Undervisningsrom, smie    250,- pr dag
Uteanlegg og u-rom (helgekurs)    780,- pr dag
Uteanlegg, lille ridehus og u-rom  1050,- pr dag
Uteanlegg, store ridehus og u-rom 1.800,- pr dag
Store ridehus+u-rom 1.600,- pr dag
Lille ridehus+u-rom    750,- pr dag
Hele anlegget
(2 ridehus, uteanlegg,u-rom)
2.600,- pr dag
Større mesterskap Etter avtale
Strøm til bobil/campingvogn    150,- pr dag