Hest i videregående skole

Fra Mære landbruksskole i Nord-Trøndelag- en av mange viderergående skoler med tilbud om hestefag. Foto: privat

Den videregående skolen tilbyr yrkesutdanning for arbeid med hest. Det vil si at du kan bli fagarbeider i hestebransjen ved å avlegge fagprøve og dermed oppnå fagbrev.

Hovslagerfaget er et gammelt og tradisjonsrikt håndverk, men ganske nytt
i videregående skole.

Hestefaget er et nytt fag under Lov om fagopplæring i arbeidslivet,
med tilhørende utdanningsløp i videregående skole.
Pr februar 2016 er det 26 skoler som tilbyr heste-og hovslagerfag.
Her finner du en oversikt over skolene.

I tillegg til utdanningsløpet i vg. skole kan voksne med lang praksis ta fagbrev etter §20 i Lov om fagopplæring.

Hest i valgfag
Mange skoler på ulike trinn har hest som valgfag.
Dette kan være tilbud innen hestesport eller hesten brukt i skog- og jordbruk. Valgfagtilbudene med hest må ikke forveksles med yrkesutdanning med hest i videregående skole.