Hest som valgfag

Mange skoler på ulike trinn har hest som valgfag. Dette kan være tilbud innen hestesport eller hesten brukt i skog- og jordbruk. Valgfagtilbudene med hest må ikke forveksles med yrkesutdanning med hest i videregående skole.