Reglement for fagskoleutdanningene

Komplett reglement tof fagskoleutdanningene ved NHS finner du til venstre.
Reglementet inneholder opptaksregler, regler for studentene, og regler om eksamen.

Komplett reglement for studenter_100913.pdf