Ridelærer

Husk søknadsfristen 15. april!

NHS er alene i Norge om å tilby ridelærerutdanning. Det er stor etterspørsel etter kompetente ridelærerere over hele landet.
Ridelærerutdanningen er en yrkesrettet utdanning. Det legges stor vekt på egne rideferdigheter, og målet er at man skal kunne undervise og trene ryttere på alle nivå fra grunnleggende ridning og opp til MB/1’20-nivå.  En ridelærer fra NHS vet også hvordan man planlegger og organiserer et ridesenter.

Går over to år, men flere muligheter
Utdanningen har tre moduler, og går over to år. Det er derimot mulig å avslutte etter et halvt år og få vitnemål for det som er gjennomført. 

Læringsmål
Ridelærere fra NHS oppnår en internasjonal autorisasjon da vår utdanning er harmonisert med læresteder i mange andre europeiske land som også tilbyr ridelærerutdanning. 
Etter fullført utdanning og bestått eksamen som Ridelærer skal studentene:

  • ha oppnådd nødvendig egenferdighet i ridning til å kunne instruere andre
  • kunne undervise barn og voksne i grunnleggende rideferdigheter
  • kunne ta utgangspunkt i brukernes behov, planlegge og organisere et ridesenter
  • bli bedre kjent med seg selv, sine verdier og holdninger
  • vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner ut fra sosiale og etiske grunnprinsipper
  • ha tilegnet seg teoretiske hestefaglige og pedagogiske kunnskaper som gir grunnlag for ivaretakelse av hester, stallbygninger og funksjonsfriske så vel som funksjonshemmede rideelever

    Se vår film som viser hverdagen under ridelærerutdanningen her:

Opptak og eksamen 
Ved opptak til studiet blir man tatt opp til Ridelærer (I) (II) (III). Man må i hver del bestå eksamen for å gå videre. Som tidligere er det mulig å avslutte etter eksamen på Ridelærer (I) eller (II). Ved bestått eksamen oppnår man internasjonal autorisasjon som Ridelærer (I) (II) (III).
Det er også mulig å ta hele eller deler av utdanningen ved tilsvarende læresteder i en rekke andre europeiske land.

Ulike læringsmål på Ridelærer I, II og III
I læreplanen for utdanningen er det ulike læringsmål som gjelder. Du finner utdrag fra læreplanen her.

Hver del av studiet har en varighet på 21+ 42+21 uker. Normalt semester er fra august til desember, og fra januar til mai.

PRISER OG OPPTAK FOR 2019:
Semesteravgift:                   kr 38 500  
Mat (pr semester)                kr 14 500     
Overnatting (pr semester)   kr 12 500 / 16 500 (dobbeltrom/enkeltrom internat)

Søknadsfrist: 15. april 2019

Ridelærerstudiet ved Norsk Hestesenter er godkjent av NOKUT som fagskole, og studentene har derfor rett til å søke om lån/stipend i Lånekassen.

De fleste studentene bor på internatet på NHS i utdanningsperioden.