Opptakskrav til utdanninger

Det generelle grunnlag for opptak til fagskoleutdanning ved NHS er:

- Fullført og bestått fagutdanning i hestefaget,
eller
- annen bestått 3-årig videregående opplæring, og dokumentert hestefaglig realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Med det menes relevant praksis som tilsammen utgjør 5 år.

Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser, blir de som fyller det generelle kravet innkalt til rangeringsprøve før opptak.
Har du spørsmål om opptakskravene, så kontakt oss gjerne på tlf 61 16 55 00.

(Utdrag fra NHS opptaksreglement. Komplett reglement finner du her)