Klasser og premiering

Hester stilles ut etter følgende klasseinndeling:

Klasse 1 a 
Hingster 6 år og eldre som innehar kårings-/premiegrad i Norge.
Klasse 1 b 
Hingster 6 år og eldre som ikke innehar kårings-/premiegrad i Norge.
Klasse 2 a 
Hingster 4 og 5 år som innehar kåringsgrad i Norge.
Klasse 2 b 
Hingster 4 og 5 år som ikke innehar kåringsgrad i Norge.
Klasse 3 
Hingster 3 år *.
Klasse 4 
Hopper 6 år og eldre som har født levende føll i utstillingsåret eller skal føde samme år, eller som tidligere har født minst to levende føll.
Klasse 5 
Hopper 6 år og eldre uten føll eller som kun har født et føll tidligere.
Klasse 6 
Hopper 4 -5 år, med eller uten føll.
Klasse 7 
Hopper 3 år *.
Klasse 8 
Vallaker 6 år og eldre
Klasse 9
Vallaker 4 og 5 år
Klasse 10
Vallaker 3 år
Typegodkjenning
Vilkår for typegodkjenning er fastsatt i de respektive avlsplaner.

Åpen klasse:
Hingster som innehar kårings-/premiegrad. De vurderes ikke for ev. endring av premiegrad.
Denne klassen arrangeres i tilknytning til hingstekåringer. Det gjøres en
eksteriørbedømmelse av hingstene og den/de beste for dagen er med og kjemper om tittelen ”Dagens hest” og evt tittelen ”Årets hingst” innen sin rase dersom slik utvelgelse foretas.

Unghestklasser:
For føll, hopper og vallaker 1, 2 og 3 år og for hingster 1 og 2 år.

Hopper og vallaker 3 år skal som hovedregel stilles i unghestklasse før 1.august, men Norsk Hestesenter kan gi dispensasjon fra denne regelen.

Det kan oppnås følgende resultat i de enkelte klasser:
Klasse 1 a:    1., 2., 3.premie. lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 1 b:    1., 2., 3.premie, kåringsgrad, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 2 a:    1., 2., 3.premie, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 2 b:    1., 2., 3.premie, kåringsgrad, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 3:       Kåringsgrad, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 4:       1., 2. , 3.premie eller 0 pr.
Klasse 5:       1., 2. , 3.premie eller 0 pr.
Klasse 6:       1., 2. , 3.premie eller 0 pr.
Klasse 7:       2. , 3.premie, graden "godkjent" eller 0 pr.
Klasse 8:       V1., V2., V3.premie eller V0 pr.
Klasse 9:       V1., V2., V3.premie eller V0 pr.    

Typegodkjenning:  Typegodkjent eller 0 pr.
Unghestklasser:     "sløyfe" eller ”ikke sløyfe”.

Farge på sløyfene:
kåringsgrad – stor gul sløyfe
1.premie - hvit sløyfe
2.premie - rød sløyfe
3.premie - blå sløyfe
godkjent (hopper)- grønn sløyfe
"sløyfe" (unghest) – liten gul sløyfe

* enkelte raser har egne bestemmelser. Se avlsplan for de respektive raser.