Anlegget på Norsk Hestesenter er tilpasset alle former for hesteaktiviteter. Vi har tre ridehus, flere rettstrekker, travbane, dressurbane, sprangbane, terreng/feltrittsbane, kjørebane og en rekke ride- og kjørestier på vårt område. I tillegg er det gode muligheter for trening med hest i omgivelsene rundt Starum. Velkommen!