Stiftelsen Hästforskning støtter forskningsprosjekter om hesten og hestenæringen. Den årlige utlysningen til Stiftelsen Hästforskning er åpen for søknader både innen samfunnsvitenskap, humaniora, veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi/naturvitenskap.  

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning, og oppfordrer derfor forskere i begge land om å samarbeide om å søke midler. - Vi ønsker velkommen søknader fra samtlige vitenskapelige retninger, men vi ser gjerne flere sterke søknader innen samfunnsvitenskap og humaniora, sier Peter Kallings som er forskningssjef ved Stiftelsen Hästforskning. En søknad som oppfyller stiftelsens krav til  høy relevans og høy vitenskapelig kvalitet har økte sjanser for å  få bevilget penger.

Utlysningen gjennomføres i to trinn. Ved første trinn ønsker stiftelsen kortfattede idéskisser. De blir vurdert ut fra relevans for hesten og hestenæringen. De som går videre til trinn 2 får mulighet til å sende inn en full søknad med vekt på vitenskapelig kvalitet.

Utlysning 2021

Bak årets utlysning står både private og offentlige finansører i Norge og Sverige. Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning, og oppfordrer derfor forskere i begge land om å samarbeide om å søke midler. En søknad som oppfyller stiftelsens krav til høy relevans og høy vitenskapelig kvalitet har økte sjanser for å  få bevilget penger.

Utlysningen gjennomføres i to trinn. Ved første trinn ønsker stiftelsen kortfattede idéskisser. De blir vurdert ut fra relevans for hesten og hestenæringen. De som går videre til trinn 2 får mulighet til å sende inn en full søknad med vekt på vitenskapelig kvalitet. 

Trinn 1 åpner 1. april 2021, kl.00.01 

Trinn 1 stenger 3. juni 2021, kl. 14.00

Trinn 2 åpner 27. august 2021, kl. 00.01

Trinn 2 stenger 30. september 2021, kl. 14.00

Styret i Stiftelsen Hästforskning beslutter tildelingen av midler i desember 2021

Se også informasjon på SHF sine nettsider om årets utlysning.

Ekstra utlysning: Midler til hesteforskning i Norge (søknadsfrist 25. februar 2021).

Bakgrunn for samarbeidsavtalen

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning, og en egen avtale ble underskrevet i 2009. Fra norsk side kommer den finansielle støtten fra Norsk Hestesenter (gjennom midler fra Norsk Rikstoto), Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Norsk Hestesenter skal koordinere aktørene på norsk side i samarbeid med Norges Forskningsråd. Gjennom hesteforskningsprogrammet ønsker hestenæringen i begge land å oppnå økt kunnskap, å bidra til nyskaping innen hestenæringa i tillegg til at forskning på hest kan bedre både hestevelferden og kvaliteten på selve hesteholdet. 

Mer informasjon

Stiftelsen Hästforskning sine nettsider: https://hastforskning.se/

Forskningsprogram og strategiplan finner du her: https://hastforskning.se/om-oss/