I forbindelse med prosjektet FeNomen, ønsker vi å undersøke hopper av rasen dølahest som ikke blir drektige etter endt sesong. Vi er interessert i alle hopper som har vært hos hingst, enten det er på vårstasjon eller slipp. Dette er et pilotprosjekt hvor vi ønsker å finne ut om det kan være faktorer hos hoppa som gjør at hun ikke blir drektig. En vanlig lidelse som ofte ikke oppdages hos hopper som ikke blir tatt prøve av, er endometritt – en betennelsestilstand i livmoren som ikke er forenlig med drektighet. Vi ønsker å kartlegge forekomsten av dette og kroniske endringer i livmor hos hopper som går tomme.

Undersøkelser som vil bli gjort på hoppa inkluderer en seksuell helsekontroll hvor vi undersøker kjønnsveier med ultralyd. I tillegg vil vi ta tre prøver fra livmoren på hoppa, for å se etter henholdsvis bakterier, celleforandringer og vevsforandringer. Disse prøvene krever at hoppa er i brunst på prøvetagningsdagen.

Det vil ikke være kostnader for hoppe-eier knyttet til undersøkelsen, alle prøver og veterinærutgifter betales av prosjektet. (Eventuell transport av hoppa til/fra veterinær må hoppeeier stå for).

Vi setter stor pris på om DU vil være med å bidra til økt forståelse og kunnskap om fertiliteten hos dølahesten ved å melde på din hoppe til prosjektet. Alle hopper som skal bedekkes kan meldes på, ved endt sesong vil de hoppene som er tomme bli inkludert i studien. Dette vil kunne gi deg et svar på hvorfor hoppa di ikke ble drektig, og dermed øke sjansen for et vellykket utfall neste sesong.

Er du interessert i å bidra til denne viktige forskningen, ber vi deg fylle ut dette skjemaet. Har du spørsmål om prosjektet eller ønsker å melde din interesse kan du sende en henvendelse til: 

Caroline Sorknes Haadem
Dipl.ECAR, Universitetslektor
Dyresykehuset hest
E-post: caroline.haadem@nmbu.no

nmbu_logo.png
Veterinærhøgskolen