Norsk Hestesenter har ansvaret for hesteslippene i Sikkilsdalen, og har nå gjort en gjennomgang rundt merverdiavgift på føllavgift. NHS har vurdert det slik at det ikke skal kreves mva. for traverføllene som blir født som et resultat av naturlig bedekning i fjellet. 

Årets slipp i Sikkilsdalen er den 22. juni, hvor det skal slippes to dølahingster og kaldblodstraveren Horgen Tore. Horgen Tore har en føllavgift på 14 000 kr, og det betyr at hoppeierene slipper å betale 3 500 kr i mva. i tillegg til dette.

Ønsker du å slippe hoppe sammen med Horgen Tore? Les mer om priser og påmelding.