Når hingster kastreres så skal veterinær gjøre endringen i passet. Passet og eiersertifikat skal ikke sendes inn. Send kun en e-post med hestens navn, registreringsnummer (UELN) og dato for når hesten ble kastrert til den organisasjonen som har hesten registrert.

Når hester avlives trenger du kun å sende en e-post med hestens navn, registreringsnummer (UELN) og dato for når hesten døde/ble avlivet. Dette gjøres til den organisasjonen hvor hesten er registrert. Passet trenger ikke å sendes inn.

Er hesten registrert hos Norsk Hestesenter, bruker du e-postadressen: registrering@nhest.no

Er hesten i tillegg til passutstedende instans registrert hos Rytterforbundet, sendes samme informasjon til dem.

På grunn av hensynet til trygg mat er det strenge regler for å slakte dyr. Les om hvilke regler som gjelder på Mattilsynet sine sider.