På NHS har vi tre ridehus. Det største og nyeste ble innviet i 2016 og har en bane på 25x70 meter, her er det plass til ca 200 publikummere. I det samme bygget finner du også kantine, samt møterom/undervisningsrom, garderobe og toaletter. 

Det midterste ridehuset er på 20x60 med en mindre tribune. Lille ridehus ligger på nedsiden av hovedveien. Det er et gammel og ærverdig ridehus som ble bygd under andre verdenskrig, banen er 20x40. Dette ridehuset brukes blant annet i den lille rideskolen, der våre ridelærerstudentere underviser.

Info om privat leie av anlegget

Info om låsesystem midtre ridehus