Dato: 8.-12. november 
Kursleder: Janne Dalby
Pris: Kr 5500,- (forbruk av lær kommer i tillegg). Dette inkluderer undervisning, mat og overnatting på vårt internat.
Dersom du ikke bor på Starum koster kurset kr 3750,-. 
Påmeldingsfrist: 27. september
Påmelding: påmeldingsskjema kurs

De siste åra har det skjedd noe merkverdig med det gamle salmakerfaget. Det tradisjonsrike faget sto en stund i fare for å bli helt borte fordi de fleste kjøper fabrikkerte lærvarer til hesten sin. Men nå oppdager stadig flere hvor moro det er å lage utstyr til hesten sin selv. Noen lager til og med utstyr for salg, og produktene blir som oftest revet bort. 

For nybegynnere anbefaler vi Salmaker I. Her lager deltakerne ei grime i løpet av kurset. På Salmaker II går vi dypere inn i lærets fasinerende verden. Deltakerne lager et hodelag med personlig design. Utstyr laget på alle salmakerkursene er kjent for å være meget solide, og tåle bruk over mange tiår.