Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søk om opptak

Dette søknadsskjemaet bruker du for å søke om opptak på Ridelærer 3 for vårsemesteret 2022.

Jeg søker på følgende utdanning*
Jeg søker på følgende grunnlag*
Hvis du søker på grunnlag av fullført og bestått Ridelærer 2 ved Norsk Hestesenter eller ved en tilsvarende skole i EEN-samarbeidet, skriv studie/studiested, samt når du gikk der.
Hvis du søker på bakgrunn av realkompetanse, redegjør for denne. Realkompetanse vil for Ridelærer 3 være minst fem års relevant arbeidserfaring (kontinuerlig undervisning) og rideferdigheter tilsvarende nivå LA-MB i dressur, 1,20 i sprang og lette klasser i feltritt. Det vil også være relevant med utdanning av hester og ryttere, kurs, konkurranseresultater etc. Aktuelle kandidater må kunne dokumentere dette før opptak.
Legg ved vitnemål hvis du søker på grunnlag av fullført og bestått Ridelærer 2, og utdanningen ikke er tatt ved Norsk Hestesenter, men ved en tilsvarende skole i EEN-samarbeidet.
Norsk Hestesenter
Starumsvegen 71
2850 Lena
Tlf.: 611 65 500