Forskning

Forskningsmiljøer i Norge og Sverige inviteres til å søke om midler til hesteforskning for 2017.
Fra 2016 gjelder nye regler for søknadsprosessen. På Trinn 1 skal det sendes inn en kortere skisse     med søknadsfrist 1.juni. For de som går videre skal det sendes inn en full søknad innen 1.oktober.

Forskningsmidler for 2017Stiftelsen Hästforskning bevilger penger til forskning på hesten og hestenæringen i Sverige og Norge.

Viktige datoer og tider

 • Trinn 1 åpner 1.april 2016, kl.11.00
 • Trinn 1 stenger 1.juni 2016, kl.15.00
 • Trinn 2 åpner 1. september 2016, kl.11.00
 • Trinn 2 stenger 3. oktober 2016, kl.15.00
 • Styret tar endelige beslutninger i desember 2016

Nytt i år er at søknadene skal sendes inn over 2 trinn:

 • I trinn 1 sender du som søker forskningsmidler en kortere skisse som blir vurdert ut fra relevans og potensial. Et antall av søknadene går videre til trinn 2.
 • I trinn 2 sender du en full søknad som bedømmes ut fra relevans og vitrenskapelig kvalitet.
  Denne søknaden skal skrives på engelsk.

For fortsettelsessøknader gjelder samme dato som for trinn 2.

Forskningsområder

Hestnæringens forskningsprogram er inndelt i to programområder:

Veterinærmedisin, husdyrsvitenskap og teknologivitenskap:

 • Helse och velferd
 • Reproduksjon
 • Ernæring, avl og hestehold
 • Teknologiutvikling

Samfunnsvitenskap og humaniora:

 • Hestens betydning for mennesket
 • Hestens betydning for samfunnet
 • Hestens betydning for miljøet

Prioriterte forskningsområder innenfor de respektive programområdene er listet opp i ett tillegg till forskningsprogrammet.

Hestenæringens forskningsprogram 


Søknadene

Stiftelsen oppfordrer til samarbeidsprojekter mellom Sverige og Norge, og ønsker derfor velkommen slike søknader innen alle programområder av forskningsprogrammet. 
Alle søknader skal oppgi forskningens betydning for hestevelferden samt beskrivelse av en informasjonsplan.


Søknaden skal skrives på svensk  eller norsk, men forskningsplan, CV mm kan skrives på engelsk dersom det forligger grunner til det.  Det gjelder spesielle krav for norske, svensk-norske og norsk-svenske prosjekter som du finner i veiledningen.

Bedømmingskriteriene er de samme som for Stiftelsen Lantbruksforskning som du finner i denne håndboken.

Vennligst legg merke til at Stiftelsen Lantbruksforsknings håndbok ikke gjelder i sin helhet for Stiftelsen Hästforskning.

Les mer her. 

Her kan du søke forskningsmidler gjennom stiftelsens søknadssystem.

For projekter som går over flere år skal det sendes årlige fortsettelsessøknader i henhold til anvisning.

Ytterligere informasjon

Ta kontakt dersom du trenger hjelp med søknadssystemet.
Norske søkere kan kontakte:
Siri Anzjøn, Norges forskningsråd
+47 22037098 +47 22037098
sia@forskningsradet.no

Stiftelsen Lantbruksforskning:
admin@lantbruksforskning.se

Peter Kallings, forskningschef
+46 (0)8-627 20 11 +46 (0)8-627 20 11
peter.kallings@nshorse.se

Prosjekter som er innvilget i 2016

Bakgrunn for samarbeidsavtalen:
Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning. En egen avtale ble underskrevet i 2009 som sikrer at et årlig beløp på ca 14 millioner SEK står til disposisjon for hesteforskning i begge landene. Fra norsk side kommer pengene fra Norsk Hestesenter, Norges Forskningsråd og forskningsmidler over Jordbruksavtalen.  Norsk Hestesenter skal koordinere aktørene på norsk side i samarbeid med Norges Forskningsråd.

Gjennom hesteforskningsprogrammet  ønsker hestenæringen i begge land å oppnå økt kunnskap, å bidra til nyskaping innen hestenæringa i tillegg til at forskning på hest kan bedre både hestevelferden og kvaliteten på selve hesteholdet.
En bredt sammensatt forskningskomite vil vurdere søknadene. Søknadene må holde en høy forskningsmessige kvalitet, og problemstillingene må ha relevans for hestenæringa. Søknader der norske og svenske forskningsmiljøer samarbeider vil bli prioritert.

En oversikt over prosjekter som har pågått i Norge i perioden 2010-2014 finner du her .

Samarbeidsavtalen blir administrert av Stiftelsen Hästforskning (SHF).
Les mer om stiftelsen på SHFs nettside.