Forskning

Forskningsmiljøer i Norge og Sverige inviteres til å søke om midler til hesteforskning for 2018. 
Søknadsprosessen skjer over to trinn. På Trinn 1 skal det sendes inn en kortere skisse  med søknadsfrist 1.juni 2017. For de som går videre skal det sendes inn en full søknad innen 1.oktober 2017.

Forskningsmidler for 2018Stiftelsen Hästforskning bevilger penger til forskning på hesten og hestenæringen i Sverige og Norge.


Utlysningen er åpen for søknader både innen samfunnsvitenskap, humaniora, veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi/naturvitenskap.  

Stiftelsen Hästforskning støtter forskningsprosjekter om hesten og hestenæringen. Bak årets utlysning står både private og offentlige finansører i Norge og Sverige for ca 7,5 millioner norske kroner og 14 millioner svenske kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som fjorårets utlysning.
Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning, og oppfordrer derfor forskere i begge land om å samarbeide om å søke midler.
- Vi ønsker velkommen søknader fra samtlige vitenskapelige retninger, men vi ser gjerne flere sterke søknader innen samfunnsvitenskap og humaniora, sier Peter Kallings som er forskningssjef ved Stiftelsen Hästforskning. En søknad som oppfyller stiftelsens krav til  høy relevans og høy vitenskapelig kvalitet har økte sjanser for å  få bevilget penger.

Utlysningen gjennomføres i to trinn. Ved første trinn ønsker stiftelsen kortfattede idéskisser. De blir vurdert ut fra relevans for hesten og hestenæringen. De som går videre til trinn 2 får mulighet til å sende inn en full søknad med vekt på vitenskapelig kvalitet.

Utlysningen åpner 31.mars, og stenger 1.juni.

Les mer i den norske brosjyren og på Stiftelsen Hästforskning.

I prosjektbanken kan du lese om tidligere prosjekter som er finansiert med midler fra stiftelsen.

NHS sender ut nyhetsbrev om forskning på hest fire ganger i året, meld deg på her: Abonner på nyhetsbrev


For mer info, kontakt
Peter Kallings, forskningssjef Stiftelsen Hästforskning
00 46 8 627 20 11
peter.kallings@nshorse.se

Logo SHF

 

 

 

 

 
Bakgrunn for samarbeidsavtalen:

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning. En egen avtale ble underskrevet i 2009. Fra norsk side kommer pengene fra Norsk Hestesenter (gjennom penger fra Norsk Rikstoto), Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. 
Norsk Hestesenter skal koordinere aktørene på norsk side i samarbeid med Norges Forskningsråd.Gjennom hesteforskningsprogrammet  ønsker hestenæringen i begge land å oppnå økt kunnskap, å bidra til nyskaping innen hestenæringa i tillegg til at forskning på hest kan bedre både hestevelferden og kvaliteten på selve hesteholdet.
En bredt sammensatt forskningskomite vil vurdere søknadene. Søknadene må holde en høy forskningsmessige kvalitet, og problemstillingene må ha relevans for hestenæringa. Søknader der norske og svenske forskningsmiljøer samarbeider vil bli prioritert.

En oversikt over prosjekter som har pågått i Norge i perioden 2010-2014 finner du her .