Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Lunner Idar er vallak og eies av Norsk Hestesenter

Meld fra om endringer

Du er essenisell for å holde databasene våre oppdaterte! Ta en sjekk i dag om opplysningene på dine hester er korrekte

Brukshestkjøring er en av grenene under dette mesterskapet

NM Bruks- og skogshest 2022

Vestoppland Dølahestlag i samarbeid med Foreningen Arbeidshesten inviterer til Norgesmesterskap for brukshest og skogshest på Norsk Hestesenter 12.-14. august 

Hestehjelpskassa2[1]

Utdeling av midler fra Hestehjelpskassen

Styret hadde i 2022 satt av kr. 200.000 til utdeling av midler fra Hestehjelpskassen. Midlene skal anvendes til fremme av hestehold og hesteavl. Innen fristen gikk ut 1.juni var det kommet inn 22 søknader. Det var mange gode søknader på både store og små prosjekter. Styret innvilget totalt kr. 239.400 til fem forskjellige prosjekter som har til felles at de kommer mange til gode.

Norsk Hestesenter
Starumsvegen 71
2850 Lena
Tlf.: 611 65 500