Utstillinger
Innmeldingsavgift unghest: 650,-
Innmeldingsavgift hopper og vallaker: 800,-
Avlsvurdering varmblodstraver: 15 000,-
Innmeldingsavgift hingster, kaldblodstraver: 9 500,- 
Innmeldingsavgift hingster, nasjonale raser (røntgen for dølahingster er ikke inkludert): 2 500,-
Utvida bruksvurdering (dølahest, fjordhest, nl-hest), inkluderer innmeldingsavgift: 3 500,-
Innmeldingsavgift hingster, andre raser: 3 000,-
Godkjenningsavgift hingster, andre raser: 2 500,-
Interimkåring traver (gjelder kun for inneværende sesong): 25 000,-
Interimkåring andre raser, unntatt de norske (gjelder kun for inneværende sesong): 15 000,-
Avkomsvurdering hopper: 800,-
Åpen klasse: 800,-

Annen avlsgodkjenning
Søknad om bruk av importsæd trav: 3 750,-
Teoretisk avlsvurdering varmblodstraver (hingst med godkjenning fra annet nordisk land): 3 750,-
Søknad om bruk av importsæd andre raser: 2 200,-
Bruk av egen ukåra hingst på egne hopper, per år: 3 750,-
 

Sikkilsdalen
Innmeldingsavgift hopper i Sikkilsdalen, unntatt traver: 5 500,-

Registrering og passavgift (ikke mva-pliktig) :

Importregistrering, uten avstamning: 800,-
Passavgift: 1 595,-
Nasjonale raser (dølahest, fjordhest, nl-hest) - innsendt fødselsåret: 1 300,-   
Oppgradering av pass: 1 595,-  
Duplikatpass: 1 595,-

DNA utenom ordinært løp, pr. prøve: 950,- Inkl.mva
Tillegg for importregistrering med stamme: 650,- Inkl.mva
Opprykk i stambok: 800,- Inkl.mva

Hingsteholdere
For sent levert bedekningsliste (etter 1. oktober inneværende år): 2 300,-

Hastegebyr
Behandling innen 1 uke fra mottatt henvendelse: 1 750,-

Annet
Eierskifte: 500,-
Registrering av leieavtaler: 375,-
Mikrochip: 625,-
Registrering av oppdretternavn (engangsavgift): 2 000,-
Legge til en rase på eksisterende oppdretternavn: 625,-
Helsekort per stykk: 50 ,- (Porto kommer i tillegg)

Vi tar forbehold om eventuelle feil.