Torild Jacobsen
Styreleder (oppnevnt av LMD)

Tore Sannum
Nestleder

Vidar Heggheim
Styremedlem

Roar Walsøe
Styremedlem

Ingrid Sponheim
Styremedlem

Linn Wåler Rønning
Styremedlem

Jorunn Ballangrud
Styremedlem (valgt av og blant stiftelsens ansatte)

Lena Lunde
Styremedlem (valgt av og blant studentene)

Thor Juvet 
Varamedlem (for styremedlemmer med bakgrunn fra relevant arbeids- eller næringsliv)

Emilie Charlotte Libovitz 
Varamedlem (for øvrige styremedlemmer valgt av representantskapet)

Tone Farestveit
Varamedlem (personlig vara for Jorunn Ballangrud)

Cilla Gavell
Varamedlem (personlig vara for Lena Lunde)