Styret er stiftelsens øverste organ og er sammensatt slik: 

Torild Jacobsen
Styreleder (oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet)

Tore Sannum
Nestleder (valgt av representantskapet, har bakgrunn for relevant arbeids- eller næringsliv)

Espen Andre Schem
Styremedlem (valgt av representantskapet, har bakgrunn for relevant arbeids- eller næringsliv)

Vidar Heggheim
Styremedlem (valgt av representantskapet)

Emilie Charlotte Libowitz
Styremedlem (valgt av representantskapet)

Linn Wåler Rønning
Styremedlem (valgt av representantskapet)

Jorunn Signe Ballangrud
Styremedlem (valgt av og blant ansatte)

Karen Svensgaard
Styremedlem (valgt av og blant studentene)

Thor Juvet 
Varamedlem (for styremedlemmer med bakgrunn fra relevant arbeids- eller næringsliv)

Emilie Charlotte Libovitz 
Varamedlem (for øvrige styremedlemmer valgt av representantskapet)

Hanne Karine Dahl Lien
Varamedlem (personlig vara for Jorunn Signe Ballangrud)


Varamedlem (personlig vara for Karen Svensgaard)