Om studiestedet

Norsk Hestesenter ligger på Starum i Østre Toten, og vi har et stort og innholdrikt anlegg. De fleste av våre studenter bor på internatet vårt, som har sengeplass til 48 personer, med plass til to personer på hvert rom (mulighet for enerom). Det er vask på rommet, og dusjer og toaletter i gangen/underetasjen. Måltidene (frokost, lunsj og middag) blir servert i kantina som ligger i tilknytning til øvre ridehus. Det er også te-kjøkken på internatet hvis en ønsker å ordne seg litt mat selv.

Den praktiske undervisningen foregår på ulike deler av anlegget, mens teoriundervisningen i hovedsak avholdes i undervisningsrommene i administrasjonsbygget.

Oppstart

Dato for oppstart for fagskolestudiene ved Norsk Hestesenter høsten 2022 vil bli annonsert i januar 2022.

De to første ukene er oppstartsuker, med fokus på å bli kjent med både hverandre, hestene og rutinene. Den første dagen vil det være et informasjonsmøte for alle nye studenter. Her vil man bli introdusert for ansatte, få praktisk informasjon og omvisning på anlegget, ta bilder til studentkort og gruppebilde m.m. Den andre uka arrangeres en "Bli kjent-kveld" med hyggelige aktiviteter, hvor både studenter og ansatte deltar.

Reglement

Reglementet inneholder opptaksregler, regler for studentene, og regler om eksamen.

Reglementet for fagskoleutdanningene ved NHS.

Studielån og stipend

Som student ved Norsk Hestesenter har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Dette søker du om på Lånekassens sine nettsider

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

PC-krav

Alle studenter må ha egen PC, med tilgang til vanlig Office-verktøy. 

Canvas

Canvas er fagskolens digitale fag- og klasserom. Alle studenter og lærere har egne brukernavn og passord. Her kan du finne arbeidsplaner, gjennomføre prøver, lagre dokumenter, levere inn oppgaver med mer. Canvas er også en god måte å dele relevant informasjon på.