Norsk Hestesenter holder til i vakre omgivelser på Starum i Østre Toten, like sør for Gjøvik. NHS tilbyr en rekke hesterelaterte utdanninger og kurs. Hos oss kan du ta alt fra fagskoleutdanning som ridelærer og travtrener, til en rekke hesterelaterte kurs. NHS er alene i Norge om å utdanne travtrenere og ridelærere.

NHS har et overordnet ansvar for hesteavlen i Norge, og er ansvarlig for utvikling og gjennomføring av hesteavlen i Norge. Det er opp til hver enkelt avlsorganisasjon å ta ansvar for hvilke hingster som skal tillates brukt i avlen. Vi arrangerer hoppe- og unghestutstillinger over hele landet i samarbeid med lokale arrangører. Utstillings-og kåringsdommere administreres og utdannes ved NHS. 

NHS utsteder hestepass for en rekke hesteraser. I Norge skal alle hester ha eget pass. Vi har et særskilt ansvar for å ta vare på de særnorske rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, og vi er stambokfører for disse tre rasene.

NHS har 29 ansatte og 8 lærlinger. Eiendommen på Starum består av 232 dekar med 18 bygninger på til sammen 11 000 m2. Stallene har plass til nesten 150 hester totalt. NHS eier selv 45 hester, i tillegg kommer noen innleide ridehester og travhester i trening.

NHS mottar driftsstøtte fra Norsk Rikstoto. Det er Landbruks- og matdepartementet som fastsetter støtten. Andre inntektskilder kommer fra kurs- og utdanningsavgifter, registrering/hestepass, skoing og utstillingsavgifter.