Sjekkliste før du kjøper hest:

1. Er hesten registrert på riktig selger?

2. Har hesten pass?

3. Har selger originalt eiersertifikat?

4. Om den ikke har pass, hva mangler for å få hesten ferdig registrert?

5. Har hesten helsekort? 


Har hesten pass?

Dette er det aller viktigste å sjekke. Passet er hestens identifikasjonsbevis, og hvis Mattilsynet kommer på kontroll, vil du få pålegg om å skaffe pass til hesten. Et pass koster i 2019 mellom 1200 og 1505 kroner (se prisliste hos NHS), i tillegg kommer utgifter til veterinær for tegning av signalement og innsetting av mikrochip. Du bør ikke kjøpe en hest som ikke har pass! Husk at et FEI-pass ikke er å regne som et identifikasjonsbevis, det er et sportsdokument.

I tillegg til ekstrakostnaden ved å skaffe hesten et pass, kan du også møte på en rekke praktiske problemer. Hvis hesten tidligere har hatt pass, men selger har forlagt passet, vil det å skaffe erstatningspass koste 1505 kroner (2019). Hvis hesten er ei hoppe som du har lyst til å avle på, må hestens avstamming sjekkes, dette gjøres gjennom DNA. Hvis hesten ikke har fått pass som føll, og ikke har blitt avstammingssjekket mot mor og far, kan det være for sent hvis ikke mors og fars DNA-profil ligger i passutsteders arkiv. Dermed risikerer du å sitte med ei hoppe som er verdiløs som avlshoppe.

Hvis hesten har pass må du sjekke følgende:

Har hesten et utenlandsk pass?
Hvis hesten har et pass fra en utenlandsk passutsteder må du sjekke om den er registrert i Norge. Dette gjør du ved å ta kontakt med den passutstedende organisasjonen i Norge som utsteder pass til den rasen du har kjøpt. En oversikt over hvem dette er finner du på Mattilsynet sine sider, eller du kan kontakte oss på Norsk Hestesenter, så hjelper vi deg videre. Hvis hesten ikke er registrert i Norge vil det koste 755 kroner (se prisliste hos NHS) å gjøre en slik registrering. Dette er en utgift selger bør ta, du skal ikke ha ekstra utgifter ved kjøp kun fordi selger ikke har oppfylt sine forpliktelser. Det er et lovkrav at alle hester som er i Norge skal være registrert hos en norsk passutstedende organisasjon for rasen, slik at hesten kan leses over i det nasjonale hesteregisteret.

For trav- og galopphester er det spesielt viktig at du sjekker at import av hesten er gjort på riktig vis, da dette kan få konsekvenser for om hesten kan starte løp, eller brukes i avl på et senere tidspunkt. Se informasjon på travsport.no eller ovrevoll.no.

Er hesten registrert på den du kjøper den av?
Hvis hesten er importert og registrert i Norge, eller har et norsk pass, må du sjekke at den du kjøper hesten av er den samme som står registrert som eier i rasens register. Hvis selger og den som står som eier ikke er den samme, må du skaffe bevis i form av kjøpekontrakt mellom den du kjøper hesten av og forrige eier, og eventuelt tidligere eiere. De aller fleste passutstedende organisasjoner krever dokumentasjon på kjøp og salg i alle ledd mellom den hesten står registrert på og deg. Dette kan være en tidkrevende og vanskelig jobb, som selvfølgelig er selgers ansvar. Hvis hesten ikke står registrert på den du har tenkt å kjøpe den av, må du sjekke opp dette før du kjøper hesten. Dette gjelder også hvis hesten tidligere har hatt pass, men det har blitt borte.

Skal du kjøpe et føll?

Hvis du skal kjøpe et føll som ikke har fått pass enda, må du sørge for å få med springseddel fra oppdretter. Hvis du ikke har springseddel får du ikke registrert føllet, da springseddelen er beviset på at hoppeeier (oppdretter) har betalt regningene sine hos hingsteholder. Hvis den du skal kjøpe føllet av sier at registrering er i gang, bør du sjekke med passutstedende organisasjon at føllet virkelig er under registrering og at alle papirer er i orden.

Ikke kjøp føllet hvis:

  • Du ikke får med springseddel
  • Føllet ikke er under registrering eller har pass
  • Selger ikke står registrert som hoppeeier hos passutstedende organisasjon

I tillegg til det som gjelder pass og registrering er det lurt å kontrollere følgende før kjøp:

Vaksinasjon
I passet registreres hestens vaksiner, og det er viktig å sjekke at hesten er vaksinert. Hvis den ikke er det, eller hvis vaksinasjonsintervallene er overskredet, vil du måtte påkoste en re-vaksinering.

Helsekort
Hvis du planlegger å slakte hesten din må den, i tillegg til hestepasset, ha et utfylt helsekort. Dette er et krav i Norge, og du kan lese mer om det på Mattilsynet sine sider om hestepass og helsekort.

Klar for å kjøpe?

Når du er klar for å kjøpe en hest, husk på følgende:

Kontrakt
Sørg for å bruke en god kontrakt mellom deg og selger, se eksempel fra NRYF. Står hesten registrert på flere eiere, må alle signere på salget.

Skjema for eierskifte
Husk også at eierskifteskjema skal fylles ut i henhold til krav fra den organisasjonen som er stambokfører for rasen, se eksempel fra DNT. Les mer om eierskifte av hester registrert hos Norsk Hestesenter.

Lurer du på noe?
Spørsmål angående pass og registrering kan sendes til registrering@nhest.no