Rapportene gir oversikt over status på forskjellige fokusområder i handlingsplanen for de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, samt status for kaldblodstraver. Målet med rapporten er å gi en oppdatert tilstandsrapport for hesterasene og fungere som et referansedokument for de som arbeider med og for disse rasene.

Gå til nøkkeltallsrapportene.