Norsk Hestesenter sin funksjon som Nasjonalt senter for dølahest innebærer flere ulike oppgaver, blant annet er vi sekretariat for styret i Landslaget for dølahest. Styremøtene og annen møtevirksomhet i laget blir ofte lagt til Norsk Hestesenter. Nasjonalt senter for dølahest har et eget kontor på NHS, hvor du treffer Nasjonalt senter for dølahest sitt ansikt utad og Landslaget for Dølahest sin egen organisasjonssekretær, Camilla Ulsrud.

Norsk Hestesenter eier også flere dølahester. Disse er vi stolte av, og vi arbeider med å bruke dem aktivt og vise dem fram i ulike sammenhenger. Se hvilke dølahester vi har på Starum per januar 2022.

Norsk Hestesenter sin funksjon som Nasjonalt senter for dølahest er under utvikling, og vi gleder oss til det videre arbeidet for dølahesten!

Les mer om Landslaget for Dølahest.

Spørsmål til Nasjonalt senter for dølahest rettes til dolehest@nhest.no eller på telefon 970 76 960.