Hva er ridefysioterapi?

I ridefysioterapi danner hestens bevegelser grunnlaget for behandlingen. Under ridning overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren og er til hjelp i opptrening av balanse, styrking av muskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Dette kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur, og som holdningskorrigerende tiltak er ridefysioterapi suverent.

Hvem kan melde seg på ridefysioterapi?

Personer som har behov for fysioterapi på grunn av en medfødt eller ervervet sykdom / funksjonshemning som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordinasjonsvansker har stort utbytte av ridefysioterapi. Ridefysioterapi kan også passe for psykisk syke, hørsels- eller synshemmede.
Kort og godt: Dersom hest motiverer personen til å trene for å bedre funksjonsnivå, er ridefysioterapi et godt alternativ.

Ridefysioterapi på Norsk Hestesenter

Norsk Hestesenter setter sikkerhet høyt. Vi har utdannet personell og trygge ridehester, og det skal oppleves trygt å være elev hos oss. Vi gjør oppmerksom på at hester er fluktdyr som påvirkes av omgivelser og rytters opptreden. Det vil derfor alltid være en viss risiko for at uhell eller personskade kan oppstå. Vi forutsetter at alle våre brukere aksepterer denne risikoen.

Det er ønskelig at du har med egen ledsager som kan leie hesten. Vi oppfordrer til at ledsager gjennomfører leiekurs i forkant dersom ledsageren ikke har relevante kunnskaper fra før. 

Ridefysioterapeuten

Annie Mehlum Liven har drevet med ridefysioterapi siden 1980-tallet. Hun har drevet med hest hele livet og så at det var et behov for ridefysioterapi i området. Ridefysioterapi er noe hun brenner for, og hun har stor glede av å drive med det.

Priser og transport

Helfo dekker selve behandlingen, men leie av hest og eventuelt personell til å leie hesten må pasienten dekke selv
Bidraget fra Helfo gis for 30 behandlinger per kalenderår (15 per semester). 

Tjenester som ikke dekkes av Helfo (rytter betaler selv):
Leie av hesten: 215 kr per gang 
Tillegg for leier: 140 kr per gang 
Disse tjenestene faktureres samlet (for 15 timer/ett semester av gangen).

Transport
Dersom det er behov, har man rett til drosje til behandlingen. 
De som har egen transport får utdelt reisebekreftelse.