Registreringen skal gjøres innen 30 dager etter at hesten har kommet til Norge, og er hesteeiers ansvar. Registrering i NHR skjer ved at kopi av hestens pass sendes inn til den respektive passutstedende organisasjon i Norge. Registrering i passutsteders database oversender opplysningene over til NHR. Se oversikt over passutstedende organisasjoner i Norge.

NB! De forskjellige passutstederene kan ha forskjellig praksis for håndtering av importer.

Norsk Hestesenter gjør det slik:

Vi ber om at kopi av sidene i passet som inneholder informasjon om hesten (avstamning, signalement/tegning, medisinsk kapittel) og eierdokumentasjon (kontrakt, tollpapirer) sendes eller skannes til NHS ( registrering@nhest.no). Skriv at hesten skal importregistreres med minstekrav eller full registrering. Hesten legges inn i databasen og det sendes ut en klistrelapp med hestens navn og registreringsnummer om at den er registrert i Norge hos Norsk Hestesenter. Vi sender også ut eiersertifikat.

Importregistrering kan gjøres uten eller med innlegging av avstamning:  

  • Minsteregistrering som kreves av Mattilsynet: Grunnleggende opplysninger om hesten, UELN og microchip (ikke avstamning). Navn og adresse til eier. Kr 800,-
  • Full registrering: Grunnleggende opplysninger om hesten, ULEN og microchip og avstamning. Navn, adresse til eier. Kr 1 500,- (kr 800,- import + kr 700,- avstamning)

Det er kun renrasede hester av de rasene vi fører stambok for vi kan registrere med avstamning. Hester vi ikke fører stambok for kan vi ikke legge inn med avstamning. Disse må ta kontakt med sine respektive raseorganisasjoner.  

Prisen for registreringen finner du her: Se prisliste.

Vipps til 95698 merk innbetalingen med hesten navn og send skjermdump sammen med papirene til hesten.