Her kan du utføre testparinger.

For å søke opp en hest starter du med å skrive hestens navn, da vil forslag komme opp i menyen, eventuelt kan du rulle nedover listen for å finne den hesten du leter etter.

Innavlsgraden for hypotetisk avkom etter testparing beregnes på bakgrunn av all kjent stamme hos hingsten og hoppa, og presenteres med to desimaler. Det er kun mulig å velge ferdig registrerte hingster og hopper som er 30 år eller yngre, og som ikke står som døde eller kastrerte i stamboka. Det betyr at hester først dukker opp som valg i menyen når de er ferdig registrert i stamboka for rasen.

Det er laget generelle råd for hver rase med tanke på innavlsnivå, disse vil kunne justeres jevnlig basert på utvikling i rasene. Det viktigste når du skal bedekke hoppa di er å finne en hingst som passer henne eksteriør-, helse- og bruksmessig, deretter bør du vektlegge innavlsgraden for avkommet. Anbefalte maksgrenser er i første omgang satt relativt høyt for å unngå at innavlsgraden påvirker antall bedekkinger i negativ retning.

Det er ikke lagt begrensninger på at hingster må være kåret for at de skal kunne velges som far til hypotetisk avkom, vær oppmerksom på at hingster må være kåret/premiert/avlsgodkjent før de kan brukes i avl. Se de enkelte rasenes hingstekataloger og avlsplaner for informasjon.

Stamtavlen vises som et statistisk bilde med fem generasjoner per testparing hvor alle felles forfedre hos hingst og hoppe fargemerkes for å vise hvem som bidrar itil innavlsgraden for det hypotetiske avkommet. Hvis dere ønsker informasjon om stamme lenger bak må dere gå til Stambok på nett og søke opp hestene der.

Dette er den første versjonen av EvA på nett, vi jobber med planer om mer avanserte versjoner på sikt. Oppdateringer og ny funksjonalitet utarbeides basert på erfaringer, tilbakemeldinger og finansieringsmuligheter.

Prøv testparing