Stambøkene til dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest er differensiert i et A, B og C-register, i tillegg er det en elitestambok for hver rase. Her føres alle premierte individer som er oppført i rasens A-register. Dette skjer første gangen de får en premiegrad.

Registerinndelingen for hver rase kan du lese mer om her:
Dølahest (side 8)
Fjordhest (side 10)
Nordlandshest/Lyngshest (side 9)

Stamboknumrene i elitestamboka tildeles løpende, og det betyr at hver hest får sitt unike nummer. Bokstaven bak nummeret forteller hvilken rase det er; D for dølahest, F for fjordhest og N for nordlandshest/lyngshest. Hingstene har tilsvarende nummerering fra 1 og oppover, men etter deres nummer står det i tillegg H for hingst, altså DH, FH og NH. Det ble ikke opprettet stambok for alle rasene samtidig, slik at antall stambokførte individer må ses i sammenheng med dette.

Hva kan du gjøre?

Som hesteeier kan du gå inn i stambok på nett og sjekke at hesten har fått tildelt stamboknummer (om den oppfyller kriteriene for det), eventuelle feil kan rettes til registrering@nhest.no. Stamboknummeret står foran registreringsnummeret.

Stille ut hesten din. Ikke nødvendigvis for en premiering i seg selv, men utstilling er viktig for de ulike rasene i vid forstand, for å samle inn mest mulig avlsdata om individene i populasjonen. Dette vil kunne brukes først og fremst for oppdretter og eier for å få kjennskap til positive og negative trekk hos egen hest, men også for å legge gode strategier for framtidig avls- og bevaringsarbeid for rasen i sin helhet. Les mer om hvorfor du bør stille ut hesten din.