Bedekningslister og springsedler kan fås ved henvendelse til oss, på e-post: nhest@nhest.no eller telefon 61 16 55 00. Bedekningslister kan du også laste ned her:
Bedekningsliste PDF
Bedekningsliste Word

Fyll ut dokumentet og send på e-post eller skriv ut og send per post; nhest@nhest.no eller Norsk Hestesenter, Starumsvegen 71, 2850 Lena.

Innsending av bedekningslister etter denne fristen (eller senere tilføyelser) medfører et gebyr på kr 2.300,- inkl mva.

Bedekningslister per år

Her finner du en oversikt over bedekningene per år for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
​2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010