Bedekningslister og springsedler kan fås ved henvendelse til oss, på e-post: nhest@nhest.no eller telefon 61 16 55 00. Bedekningslister kan du også laste ned her:
Bedekningsliste PDF
Bedekningsliste Word

Fyll ut dokumentet og send på e-post eller skriv ut og send per post; nhest@nhest.no eller Norsk Hestesenter, Starumsvegen 71, 2850 Lena.

Innsending av bedekningslister etter denne fristen (eller senere tilføyelser) medfører et gebyr på kr 1875,-.

1. oktober er også frist for å sende inn springsedler (med utfylt bakside) for årets føll. Oppdretter vil bli belastet registreringsavgift for springsedler mottatt senere.

Bedekningslister per år

Her finner du en oversikt over bedekningene per år for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest.

2020
2019
2018
​2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010