Det finnes et stort antall forskjellige hesteraser i Norge. På norske utstillinger har det vært vist individer av 52 ulike raser. For at hestene skal holde høy kvalitet, det vil si være så rasetypiske, korrekte, anvendelige, friske og sunne som mulig, blir det drevet et seriøst avlsarbeid. For eksempel må en hingst som skal brukes i avl være godkjent før han begynner å bedekke. Bare de beste hingstene kan dermed anvendes i avl, og det øker sjansene for at føllene også er av god kvalitet. Meningen med utstillingene er å hele tiden forbedre kvaliteten hos de norske hestene. På en utstilling får eieren dommerens uttalelser om hestens ulike egenskaper. Dette skal være en rettesnor i det videre avlsarbeidet.

For å ha utstillingsrett må hesten først og fremst være registrert i et avlsforbund eller en avlsorganisasjon i Norge. Siden rasene har ulike bruksformål, stilles det ulike krav til bruksprøver eller prestasjoner. Utstillingene er delt opp i klasser, avhengig av hestens alder og om hoppa har hatt føll. En hest kan vises bare en gang i samme klasse i løpet av året. Følgende blir bedømt: Hestens eksteriør (utseende), bruksegenskaper (de fleste rasene må avlegge bruksprøve), dessuten må hingstene gjennom en omfattende helsekontroll.

Hesten være forskriftsmessig vaksinert for å kunne delta på utstilling. Det vil si først grunnvaksinert og deretter revaksinert en gang i året. Det godtas også en vaksine 7-60 dager før utstillinga.

For å melde på hesten din til utstilling bruker du vår innmeldingsløsning: www.hesteutstilling.no