Se mer informasjon om studentombudstjenesten på Universitetet i Sørøst sine nettsider.