Betalingen skjer ved innmelding, denne er bindende og innmeldingsavgiften refunderes ikke. Ønsker man å flytte innmeldt hest til annen utstilling, må man melde på og betale på nytt innen innmeldingsfristen. Det er dessverre ikke mulighet til å etteranmelde til noen av utstillingene.